image

導熱墊片

當前位置: 首頁 > 產品中心 > 信越有機硅

信越 ▏導熱墊片 Thermal Conductive Pads


類型

高硬度導熱墊片

蓋子

產品

TC-A

TC-CG

TC-FG

TC-EG

TC-BG

TC-A-CP

TC-C-CP

TC-S2-CP

顏色

深藍

淺棕

淺藍

淺藍

深藍

淺紅棕

厚度   mm

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

熱傳導系數 W/mK

1.1

1.9

3.3

4.5

5.0

1.1

1.5

2.0

密度23   g/cm3

2.2

2.5

3.0

3.1

1.5

2.2

2.6

2.9

硬度 硬度A

80

90

90

95

90

80

88

75

介電強度  Kv(0.45mm)

15

10

8

8

16

15

15

9

耐電壓 kV

9

5

6

6

7

9

13

7

體積電阻率  TΩm

1.0

1.2

19.0

19.0

9.0

1.0

3.2

35.0

阻燃性   UL94

v-0

v-0

v-0

v-0

v-0

v-0

v-0

v-0

類型

低硬度導熱墊片


產品

TC-100HSV-1,4

TC-100SP-1,7

TC-100THS

TC-100THE

TC-100TXS

TC-100TXE

顏色

/紅棕

淺紅紫

淺藍/淺紅紫

淺藍/

厚度  mm

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

熱傳導系數 W/mK

1.35

1.7

2.5

2.5

5

5

熱阻  /W

1.08

1

0.63

0.66

0.4

0.48

密度  g/cm3

2.5

2.32

2.9

2.9

3.1

3.1

硬度 AsKar C

25

2

30

30

45

20

介電強度  KV

23

20

20

20

20

21

耐電壓  KV

18

16

15

12

18

20

阻燃性 UL94

v-0

v-0

v-0

v-0

v-0

v-0

低分子硅氧烷
  的含量
  PPM

260

200

660

660

240

240恋物捆绑
0.0735s